• banerek_nowy_krzyzowka.png
 • baner_glowny.png
 • baner_nop_01.01.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.02.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.03.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.04.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.05.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.06.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.07.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.08.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.09.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.10.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.11.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.12.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.13.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.14.png
 • baner_nop_14.png

Happening na gorlickim rynku

Poniedziałek, 19 czerwca 2017

No promil - No problem!

 

Jazda w stanie nietrzeźwości grozi m.in. utratą prawa jazdy, punktami karnymi, grzywną, a nawet pozbawieniem wolności do dwóch lat. Nietrzeźwi kierowcy stanowią jednak przede wszystkim zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego oraz dla samych siebie. Dziś (19 czerwca) na gorlickim rynku odbył się happening akcji „No Promil - No Problem”, której celem jest uświadomienie społeczeństwu skutków poruszania się po drodze po spożyciu alkoholu.

W happeningu udział wzięli uczniowie  z Miejskich Zespołów Szkół nr 5, nr 3, nr 1 oraz przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5. Wzdłuż ulicy Mickiewicza ustawił się długi szpaler uczniów trzymających własnoręcznie wykonane transparenty z hasłami „No Promil - No Problem”.

Obok na płycie rynku uczniowie  z MZS nr 1 i  przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola nr 5 narysowali kredą miasteczko bezpromilowe w którym kierowcy siadają  za kierownicą  na trzeźwo. Następnie  cały korowód przeszedł ul. 3 Maja do Ronda z hasłem przewodnim „Stop Pijanym Kierowcom”.

Po powrocie na Rynek, przy asyście policjantów z KPP Gorlice uczniowie pouczali kierowców rozdając im ulotki, listy dzieci do kierowców i alkoholowe liczydełka.

Patronat nad całością wydarzenia objął Burmistrz Miasta Gorlice Rafał Kukla. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji happeningu należą się Katarzynie Wantuch, wolontariuszom z Miejskiego  Zespołu Szkół  Nr 1 wraz z opiekunką Haliną Haluch, wolontariuszom z MZS Nr 3 z opiekunką Małgorzatą Banią, Danucie Wronie wraz z uczniami oraz uczniom z Miejskiego Zespołu  Szkół  Nr 5 wraz z opiekunami.


w: http://www.gorlice.pl/pl/220/2000/no-promil-no-problem-.html


Informacja od Piotra Gajdy, ambsadora kampanii społecznej NO PROMIL-NO PROBLEM:

19 czerwca na gorlickim rynku odbył się happening No Promil No Problem.
Uczniowie z Miejskiego Zespołu Szkól Nr 5 , Nr 3 oraz Nr 1 wspólnie z przedszkolakami z Miejskiego Przedszkola Nr 5 wyszli z transparentami, aby
zaprotestować przeciwko nietrzeźwym kierowcom . Wzdłuż ulicy Mickiewicza ustawił się długi szpaler uczniów trzymających własnoręcznie wykonane
transparenty z hasłami No Promil No Problem. 
Obok na płycie rynku uczniowie z MZS Nr 1 i przedszkolaki z Miejskiego Przedszkola  Nr 5 narysowali kredą Miasteczko bezpromilowe w którym
kierowcy siadają za kierownicą na trzeźwo. Następnie cały korowód przeszedł ul. 3 Maja do Ronda z hasłem przewodnim "Stop Pijanym Kierowcom".
Uczniowe wrócili następnie na rynek, gdzie przy asyście panów policjantów z KPP Gorlice pouczali kierowców, aby nie jeździli pod wpływem alkoholu
rozdając im ulotki, listy dzieci do kierowców i alkoholowe liczydełka. Cała akcja zorganizowana została w ramach kampanii NO Promil , No Problem nad
którą patronat objął Burmistrz Gorlic Rafał Kukla. Szczególne podziękowania za pomoc w organizacji happeningu należą się p. Katarzynie Wantuch,
wolontariuszom z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 1 wraz z opiekunką p. Haliną Haluch, Wolontariuszom z MZS Nr 3 z opiekunem p. Małgorzatą Bania, p.
Danucie Wrona wraz z uczniami, uczniom z Miejskiego Zespołu Szkół Nr 5 wraz z opiekunami. Oprawę muzyczną oraz nagłośnienie przygotował p. Tadeusz
Łuczejko z Gorlickiego Centrum Kultury.
Nad bezpieczeństwem podczas przemarszu czuwała Straż Miejska.
Inicjatorem Akcji jest Stowarzyszenie Solny Gwarek z Wieliczki