• banerek_nowy_krzyzowka.png
 • baner_glowny.png
 • baner_nop_01.01.png
 • baner_nop_01.png
 • baner_nop_02.02.png
 • baner_nop_02.png
 • baner_nop_03.03.png
 • baner_nop_03.png
 • baner_nop_04.04.png
 • baner_nop_04.png
 • baner_nop_05.05.png
 • baner_nop_05.png
 • baner_nop_06.06.png
 • baner_nop_06.png
 • baner_nop_07.07.png
 • baner_nop_07.png
 • baner_nop_08.08.png
 • baner_nop_08.png
 • baner_nop_09.09.png
 • baner_nop_09.png
 • baner_nop_10.10.png
 • baner_nop_10.png
 • baner_nop_11.11.png
 • baner_nop_11.png
 • baner_nop_12.12.png
 • baner_nop_12.png
 • baner_nop_13.13.png
 • baner_nop_13.png
 • baner_nop_14.14.png
 • baner_nop_14.png

Kalej - gmina Wręczyca Wielka

Trzeźwy – bezpieczny

 

Dnia 20 X 2017 roku, w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei odbył się XVI Gminny Konkurs Ortograficzny przygotowany przez nauczycieli: Tomasza Krzypkowskiego, Barbarę Barasińską i Edytę Boską, połączony z happeningiem pod hasłem „Trzeźwy – bezpieczny. STOP. Bez ofiar na drodze”i kontynuacją akcji "No promil – no problem", której koordynatorką jest pani Dyrektor Mariola Wróbel. Wzięło w nim udział sześć szkół podstawowych z terenu gminy Wręczyca Wielka.Były to szkoły z: Wręczycy Wielkiej, Węglowic, Truskolas, Kulej, Borowego i Kalei. Łącznie 30 uczestników, wybranych w eliminacjach, które każda szkoła przeprowadzała na swoim terenie. W wyniku reformy oświaty w tym roku utworzono trzy kategorie wiekowe. Pierwsza to uczniowie klasy III, druga to uczniowie klas IV – V, a trzecia składała się z uczniów klas VI-VII .Punktualnie o godzinie 9.00 do naszej szkoły przybył dzielnicowy rejonu 4 w Komisariacie Policji we Wręczycy Wielkiej sierżant szt. Bartłomiej Macherzyński. Na wstępie wszyscy zgromadzeni uczniowie i uczestnicy konkursu obejrzeli film o bezpiecznej drodze do szkoły. Następnie dzielnicowy przeprowadził pogadankę na temat bezpieczeństwa na drodze. Zaprezentował też metody postępowania w przypadku osób rannych, nieprzytomnych , poszkodowanych w wypadkach drogowych. Bardzo wyraziście do wyobraźni zgromadzonych przemówił widok uczniów klasy V, którzy ucharakteryzowani na ofiary wypadków demonstrowali skutki braku wyobraźni na drodze. Pogadanka dotyczyła też ogromnego problemu – nietrzeźwości kierowców. Mimo, tego, iż za jazdę po spożyciu alkoholu grozi grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów , a nawet areszt, to takich kierowców jest coraz więcej osób siada za kierownicą po spożyciu alkoholu. Po prezentacji wszyscy uczniowie przeszli do klas a prelegent udał się do przedszkola aby tam porozmawiać o bezpieczeństwie na drogach. W tym czasie uczestnicy konkursu ortograficznego przystąpili do zmagań z ortografią. Przedstawiciele każdej z grup wylosowali dyktanda, które nauczyciele opiekujący się uczestnikami konkursu, podyktowali uczestnikom. Po zakończeniu pisania, uczestnicy konkursu zostali zaproszeni na poczęstunek, a po nim udali się z uczniami naszej szkoły na marsz ulicami Kalei i Szarlejki. W trakcie marszu, uczniowie nieśli transparenty z hasłami propagującymi bezpieczeństwo na drodze. Na skrzyżowaniu dróg, policjant zatrzymywał samochody, a uczniowie naszej szkoły informowali o akcji oraz rozdawali ulotki . Po powrocie do szkoły nastąpiło podsumowanie akcji oraz ogłoszenie wyników konkursu ortograficznego. Przy bardzo wyrównanej rywalizacji , ostatecznie zwycięzcami zostali:

W kategorii klas III:

I miejsce – ex aequo Maria Drewniak SP Kalej,
Marcel Macoch SP Węglowice,
II miejsce – Marek Małyska SP Borowe,
III miejsce – Dominik Ślęzak SP Kalej.

 

 

W kategorii klas IV-V :

I miejsce – Jakub Szczesny SP Kuleje,
II miejsce – Natalia Jaszczyk SP Wręczyca Wielka,
III miejsce – Izabela Korzonek SP Truskolasy.

 

W kategorii klas VI – VII :

I miejsce – Izabela Kurzacz SP Truskolasy,

II miejsce – Amelia Syrek SP Borowe,

III miejsce – ex aequo Maja Kostrzewa SP Truskolasy,

Marcelina Arendt SP Wręczyca Wielka.

Na zakończenie konkursu i happeningu pani dyrektor Mariola Wróbel wręczyła nagrody książkowe laureatom i dyplomy wszystkim uczestnikom oraz ich opiekunom. Wręczyła także gry planszowe za plakaty promujące naszą akcję antyalkoholową i propagujące bezpieczeństwo na drodze. Życzyła dalszych sukcesów i zaprosiła do wzięcia udziału w przyszłorocznym XVII konkursie Mistrza Ortografii gminy Wręczyca Wielka Szkół Podstawowych. Konkurs i happening mogły się odbyć dzięki dofinansowaniu Gminnej Komisji ds. Problematyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Wręczyca Wielka.


w: http://nowinyklobuckie.pl/2017/10/23/trzezwy-bezpieczny/